piątek, 9 kwietnia 2010

WMU-6500FS - konfiguracja Transmission wraz z automatycznym pobieraniem

W tym poście pisałem o moich początkach z obudową dysku sieciowego firmy Ovislink. Jednym z głównych założeń była pełna konfiguracja klienta torrent z czytelną strukturą katalogów i konfiguracją.

1. Na dobry początek należało wybrać odpowiedniego klienta z łatwą konfiguracją. Wybór padł na Transmission. Konfiguracja jest czytelna, szczegółowo opisana na stronie. Jest również dostępny do ściągnięcia w prekompilowanej wersji ze strony twórcy softu JKR. Ściągamy najnowszą wersję(w chwili pisania transmission-1.92) i tak jak jest to opisane tutaj instalujemy nasz program.

2. Po zainstalowaniu klienta czas na jego konfigurację. Zamieszczam tu mój plik konfiguracyjny(który domyślnie po pierwszym uruchomieniu deamona jest w /mnt/C/sys/root/.config/transmission-daemon/settings.json), oraz wyjaśnienie najważniejszych opcji.
{
"alt-speed-down": 40,
"alt-speed-enabled": true,
"alt-speed-time-begin": 540,
"alt-speed-time-day": 127,
"alt-speed-time-enabled": true,
"alt-speed-time-end": 1380,
"alt-speed-up": 3,
"bind-address-ipv4": "0.0.0.0",
"bind-address-ipv6": "::",
"blocklist-enabled": false,
"dht-enabled": true,
"download-dir": "\/mnt\/C\/publiczny\/Temp", #katalog do którego przenoszone będą ukończone zadania;
"encryption": 1,
"incomplete-dir": "\/mnt\/C\/publiczny\/Temp\/Incomplete", #katalog na pliki nieukończone;
"incomplete-dir-enabled": true,
"lazy-bitfield-enabled": true,
"message-level": 3,
"open-file-limit": 20,
"peer-limit-global": 200,
"peer-limit-per-torrent": 50,
"peer-port": 31000, #port na którym będą tworzone połączenia, jeśli posiadamy router - port należy przekierować na nasz NAS;
"peer-port-random-high": 65535,
"peer-port-random-low": 49152,
"peer-port-random-on-start": false,
"peer-socket-tos": 0,
"pex-enabled": true,
"port-forwarding-enabled": false,
"preallocation": 1, #alokacja miejsca na dysku przed rozpoczęciem ściągania;
"proxy": "",
"proxy-auth-enabled": false,
"proxy-auth-password": "",
"proxy-auth-username": "",
"proxy-enabled": false,
"proxy-port": 80,
"proxy-type": 0,
"ratio-limit": 1.2000, #ratio, po osiągnięciu którego torrent będzie uważany za ukończony;
"ratio-limit-enabled": false,
"rename-partial-files": true,
"rpc-authentication-required": false, #kontrola dostępu poprzez login i hasło;
"rpc-bind-address": "0.0.0.0",
"rpc-enabled": true, #dostęp do daemona przez WebUI, czy choćby Transmission-remote;
"rpc-password": "{1797485b23fb32db23fd8ccbbacc483cb3cf2bc",
"rpc-port": 9091, #port na kŧórym łączymy się z daemonem;
"rpc-username": "",
"rpc-whitelist": "127.0.0.1, 192.168.1.*", #lista adresów IP z których można nawiązać połączenie;
"rpc-whitelist-enabled": true,
"speed-limit-down": 100, #globalne limity prędkości;
"speed-limit-down-enabled": true,
"speed-limit-up": 15,
"speed-limit-up-enabled": true,
"start-added-torrents": true, #automatyczne uruchamianie ściągania po dodaniu nowych torrentów;
"trash-original-torrent-files": true, #usuwanie dodanych plików torrent;
"umask": 0,
"upload-slots-per-torrent": 10,
"watch-dir": "\/mnt\/C\/torrenty", #folder, z którego automatycznie będą dodawane nowe torrenty;
"watch-dir-enabled": true #włączenie powyższej opcji;
}
3. Podsumowanie:
  • daemon jest skonfigurowany do automatycznego dodawania plików z określonego folderu;
  • dodane pliki torrent są usuwane;
  • seedowanie trwa do osiągnięcia konkretnego ratio;
  • porządek w folderach będzie zachowany przez użycie katalogu na nieukończone zadania;
  • dostęp zewnętrzny możemy mieć albo przez stronę WWW 'ip-twojego-nas:9091', albo przez transmission-remote-gui - aplikacja zewnętrzna z interfejsem wzorowanym na uTorrent;
  • limity prędkości możemy dowolnie ustawić(normalny i alternatywny - "Turtle mode");
  • port na którym działa klient jest przekierowany na routerze, dzięki czemu ilość połączeń będzie maksymalna;
4. Ostatnim krokiem jest automatyczne uruchamianie naszego daemona wraz ze startem NAS. Jako, że użyłem alternatywnego firmware JKR - plik, który odpowiada za wykonanie dodatkowych komend przy starcie to /mnt/C/sys/etc/rc-local. Po zalogowaniu telnetem uruchamiamy edytor tekstu komendą:
nano /mnt/C/sys/etc/rc-local
*Jeśli nie posiadasz nano - pobierz i zainstaluj tak jak inne aplikacje.
Oraz na końcu plik dodaj linię(jeśli zmieniłeś położenie katalogu konfiguracyjnego, zmień również parametr podany po '-g'):
transmission-daemon -g /mnt/C/sys/root/.config/transmission-daemon/settings.json
teraz wystarczy w konsoli wpisać
reboot
i po udanym restarcie obudowy klient torrent powinien być dostępny przez przeglądarkę WWW pod adresem IP Twojej obudowy, na porcie RPC, który masz w ustawieniach.

src: tu, tu, tu i tu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz